Zawodnicy | Konie | Pobierz | Historia Fundacji | Informacje prawne

Pomagaja nam:


 
 


 
Historia Fundacji


Fundacja Rozwoju Parajeździectwa Centauri powstała by wspierać ambitnych
i utalentowanych niepełnosprawnych sportowców.

Naszą pasją jest jeździectwo. Fascynuje nas niezwykła więź, łącząca konia i jego jeźdźca. Szczególnie wyraźna, gdy jeźdźcem jest osoba niepełnosprawna. Parajeździectwo obejmuje większość dyscyplin jeździeckich uprawianych przez "zdrowych" ludzi, ale najbardziej popularne i najszerzej rozwinięte jest ujeżdżenie, zwane, w przypadku osób niepełnosprawnych, paraujeżdżeniem. W zawodach uczestniczą osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, wadami wrodzonymi, bądź powypadkowymi ubytkami kończyn, niewidomi oraz osoby z innego rodzaju niepełnosprawnością wynikającą z zaburzeń neurologicznych czy ortopedycznych.

Nie wystarcza nam fakt, że niepełnosprawne osoby w Polsce mogą jeździć konno. Ba, nie wystarcza nam nawet to, że startują w międzynarodowych zawodach.
My chcemy pójść o krok dalej: uczynić z parajeździectwa sport na najwyższym, światowym poziomie i doprowadzić do stworzenia profesjonalnego, sportowego teamu. Chcemy podnieść poziom treningów, pozyskać sponsorów, znaleźć odpowiednie konie. Jednocześnie chcemy sprawić, aby parajeździectwo wyszło
z "cienia" i aby zostało zintegrowane z "normalnym" sportem. Aby zawodnicy zdrowi i niepełnosprawni mogli rywalizować na jednym poziomie i aby stworzyć warunki i okazje do swobodnego przenikania się obu środowisk.Celem Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz:

- promocji i rozwoju jeździectwa osób niepełnosprawnych
- przygotowania niepełnosprawnych sportowców do udziału w krajowych
i międzynarodowych zawodach jeździeckich, w tym Mistrzostw Europy, Świata, Igrzysk Jeździeckich i Igrzysk Olimpijskich
- organizowania imprez sportowych, także integracyjnych, mających na celu realizację programów rekreacyjno-szkoleniowych, promocję sportu parajeździeckiego, wspieranie programów aktywizacji i przeciwdziałania izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, wspieranie programów usamodzielniania się osób niepełnosprawnych, znoszeniu barier komunikacyjnych
- powstawania nowych oraz dostosowania istniejących ośrodków jeździeckich do potrzeb osób niepełnosprawnych
- prowadzenia działalności wydawniczej na rzecz rozwoju jeździectwa osób niepełnosprawnych
- zdobywania środków finansowych na rzecz jeździectwa niepełnosprawnych,
w tym pozyskiwanie sponsorów oraz korzystanie z programów publicznych
- kreowanie i rozwój turystyki na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin
- szkolenia i doskonalenia kadry prowadzącej zajęcia jeździeckie dla osób niepełnosprawnych
- specjalistycznego przygotowania, doboru i zakupu koni na potrzeby sportu konnego osób niepełnosprawnych, tworzenia i realizacji programów użyczania koni na potrzeby sportu para jeździeckiego przez osoby prywatne oraz ośrodki hodowlane i jeździeckie.
- przygotowania specjalistycznego sprzętu, umożliwiającego uprawianie sportów konnych osobom niepełnosprawnym, pozyskiwania potrzebnego sprzętu od sponsorów oraz w wyniku bezpośredniej współpracy z wykonawcami.
- współpracy z podobnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, wspierania
i prowadzenia działalności naukowej wraz z badaniami.
- popularyzacji i rozwoju jeździectwa rekreacyjnego i sportowego.
- skupienia wokół idei Fundacji działaczy i miłośników jeździectwa, przedstawicieli biznesu w kraju i za granicą.


Copyrights by Fundacja Rozwoju Parajezdziectwa Centauri 2011